عمده مشتريان محترم اين شركت:

– شركت هاي توزيع نيروي برق در سراسر كشور
– ‌شركت هاي انتقال نيروي برق
–  برق هاي منطقه اي سراسر كشور
– تابلو سازان معتبر در ايران، مانند شركت هاي الكان، الكتروكوير، ايران تابلو، ايران سوئيچ، ايران سيبوك، پارس تابلو، پارس سوئيچ برد، تابش تابلو، جابون، صنعتي مهرآباد،راسل تابلو، كرمان تابلو، كرمان ولتاژ، نيرو تابلو
–  شركت هاي پست ساز از جمله شركت هاي پارسيان، سازه،نارگان، فولمن، مپنا، ساپتا، توسعه پست هاي ايران ترانسفو
– شركت ملي نفت از جمله مناطق نفت خيز جنوب
– شركت ملي  گاز
– شركت هاي پتروشيمي از جمله شركت بازرگاني پتروشيمي، پتروشيمي بندر امام، پتروشيمي فجر، پتروشيمي جم، پتروشيمي كرمانشاه، پتروشيمي مبين، پتروشيمي غدير
– صادرات مستقيم و غير مستقيم(از طريق پست سازان و تابلو سازان) از جمله عربستان سعودي‏،امارات، قطر، عراق، سوريه، ارمنستان، ازبكستان، افغانستان، آذربايجان، پاكستان