شرکت مگ الکتریک تولید کننده انواع ترانسفورماتورهای ولتاژ و جریان در سال ۱۳۵۲ توسط آقای مهندس محسن فرجاد راد تاسیس گردید. شرکت مگ الکتریک در طول ۵۰ سال سابقه فعالیت خود در نتیجه کیفیت تولیدات، سرویس دهی مطلوب و نیز توسعه خطوط تولید، به نحو احسن موفق به اخذ رضایت مشتریان خود بوده است.